Wijziging in het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen e.o.

Patricia Roosma heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen e.o vervroegd verlaten. Helaas, voor ons, maar heel fijn voor haar gaat ze verhuizen naar een mooie woonplek buitenaf. Voor de familie Roosma een wens die in vervulling gaat. Patricia is bijna 8 jaar een actief bestuurslid geweest. Naast alle zaken die onze aandacht hebben of vragen heeft ieder bestuurslid zo zijn/haar aandachtsgebied binnen het bestuur. Voor Patricia was dit het evenemententerrein. Hier heeft ze zich enorm voor ingezet en zoals u weet is het ook gerealiseerd. Vervolgens heeft ze ook zitting genomen in het bestuur van het evenemententerrein. Patricia zal volgend jaar niet bij onze jaarvergadering zijn, daarom willen wij u op deze manier laten weten dat er een wijziging in ons bestuur is. Wij bedanken Patricia voor haar tomeloze inzet, haar energie en ideeën voor ons dorp. De bos bloemen met een attentie is door haar van harte in ontvangst genomen. Familie Roosma veel woonplezier gewenst op jullie nieuwe stek!