Wie gaat Oudleusen vertegenwoordigen?

Plaatselijk Belang Oudleusen is op zoek naar een bestuurslid voor de Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen (SPGD). Joop Koller heeft deze functie al 10 jaar bekleed, maar wil per september 2019 stoppen. Joop heeft zich enorm ingezet en wij zoeken nu een enthousiaste opvolger. Het zou heel fijn zijn als er weer een vertegenwoordiger vanuit Oudleusen zitting neemt. De stichting zet zich in voor de algemene belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. De activiteiten waar Joop zich mee bezig hield liggen op het gebied van BTB (bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar). Vanuit deze werkgroep worden voorlichtingsochtenden op basisscholen in de gemeente Dalfsen gegeven. Hier ervaren de leerlingen hoe het is om met een visuele handicap of met een rolstoel deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Naast de scholenvoorlichting die met 4 á 5 personen worden gedaan, is er om de 6 weken een vergadering. Joop heeft het altijd een mooie taak gevonden om zich hiervoor in te zetten. Meer informatie is te vinden op www.spgdalfsen.nl. Heb je belangstelling en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Joop Koller tel. 0529-471663 of met Plaatselijk Belang Oudleusen tel. 0529-466780