Waar is Plaatselijk Belang Oudleusen mee bezig.

Misschien vraagt u zich af waar Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. zich momenteel mee bezig houdt. In deze bijzondere tijd waarin veel niet doorgaat, is het bestuur van PB toch maandelijks aan het vergaderen via Teams. En waar gaat het dan over?
-Wij hebben een gesprek gevoerd en verbinding gezocht met Saam Welzijn. Onze leden hebben dit gemerkt doordat wij gezamenlijk een kerstgroet bij ze in de bus hebben gedaan.
-Wij hebben ons jaarlijkse gesprek met onze wijkagenten gehad over het wel en wee van ons dorp.
-Wij hebben ons door Vechtdalverbinding laten informeren over de inrichting van het groen rondom de N340. En daar vragen over gesteld en opmerkingen gemaakt.
-Wij hebben met Vechtdalverbinding het gesprek gevoerd over het tijdspad, het afsluiten van de parallelwegen tijdens de werkzaamheden, het afsluiten van de N340 voor het aanleggen van de “kunstwerken” en de daarbij behorende veiligheid voor alle gebruikers. Wij hebben een virtuele uitleg gehad door via Teams mee te kijken hoe het er uit gaat zien.
-Wij zijn in gesprek geweest met de gemeente over de fietstunnel die wordt aangelegd ter hoogte van de Roadrunner. Hierin hebben wij onze zorgen geuit i.v.m. de verkeersveiligheid en meegedacht hoe het anders zou kunnen.
-Wij hebben met de gemeente het gesprek gevoerd over de toekomst van Oudleusen.
-Wij hebben ons laten informeren over de veiligheid in het buitengebied. Hierin is o.a. aan de orde gekomen, de zorgen die er zijn omtrent schuren die leeg staan en vervolgens voor verkeerde doeleinden worden verhuurd/gebruikt.
-Wij zijn op zoek geweest naar een nieuw bestuurslid en gelukkig hebben wij die gevonden. Hopelijk is het mogelijk om een jaarvergadering te gaan houden, zodat er een wisseling in het bestuur plaats kan vinden.
-Wij zijn bezig om onze website te vernieuwen, zodat deze makkelijker up to date gehouden kan worden door ons.
-Wij zijn bezig met een nieuw toekomst plan voor ons dorp. Hiervoor hebben wij mensen benaderd om een bestuur te vormen. Vanuit dit bestuur is het de bedoeling dat het gehele dorp erbij betrokken wordt.