VoorleesExpress zoekt gezinnen.

VoorleesExpress zoekt gezinnen die in willen stappen.

Ook in 2020 staan de voorlezers van de VoorleesExpress weer klaar voor gezinnen in de gemeente Dalfsen om aan voor te lezen. Dat is belangrijk, want door voorlezen zet je in op gelijke kansen in het onderwijs. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Naast de bestaande gezinnen zoekt de VoorleesExpress nieuwe gezinnen om aan voor te lezen. Daarom doet de bibliotheek een oproep aan deze gezinnen om zich aan te melden. Ook roept de bibliotheek mensen op die een gezin kennen dat in aanmerking kan komen, om deze gezinnen op de VoorleesExpress te wijzen.
Gezinnen die meedoen met de VoorleesExpress krijgen een half jaar lang bezoek van een vrijwilliger die bij hen thuis komt om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streeft de vrijwilliger ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.
Mensen die willen deelnemen aan de VoorleesExpress of een gezin kennen dat in aanmerking komt kunnen zich melden bij: Nicolet Korenblik, projectleider VoorleesExpress via n.korenblik@bibliotheekdalfsen.nl.