Verjaardagsfonds Wiekelaar wordt Wiekelaarfonds

De Wiekelaar is van en voor iedereen. Van volleybaltoernooi tot verjaardags- of huwelijksfeest en
van jeugdsoos tot begrafenis, het is allemaal mogelijk in de Wiekelaar! Hiervoor hebben wij ook uw
hulp hard nodig!

Bij de verzelfstandiging van de Wiekelaar werd het verjaardagsfonds meegekregen van de kerk om inkomsten te kunnen genereren. Een verjaardagsfonds is alleen niet meer zo van deze tijd. Daarom heeft stichting de Wiekelaar besloten over te gaan op het Wiekelaarfonds.
Ontmoetingscentrum de Wiekelaar heeft als doel een gastvrije plek te zijn waar jong en oud elkaar
kunnen ontmoeten. Er wordt getracht om in Oudleusen het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening op te richten, in stand te houden en te exploiteren. Een multifunctioneel gebouw dus! Een laagdrempelig ontmoetingscentrum, waar de huurders/gebruikers samenwerken volgens een kulturhusachtige opzet: ze delen meer dan alleen de voordeur. Er is bijvoorbeeld een gedeeld beheer en een gezamenlijk programma. Met al deze activiteiten wordt de leefbaarheid van Oudleusen versterkt. Een bijzonder kenmerk van de Wiekelaar is de grote inzet van vrijwilligers.

In de jaarlijkse begroting van de Wiekelaar wordt uitgegaan van een bijdrage geleverd door de Oudleusener bevolking waar dit fonds, naast de bazaar, onderdeel van uitmaakt. De opbrengst komt dan ook in zijn geheel ten goede aan de Wiekelaar.
Als u al mee deed aan het verjaardagsfonds, kunt u in de komende tijd een vrijwilliger van het
Wiekelaarfonds aan de deur verwachten. U krijgt dan een flyer waarop informatie te vinden zal zijn
over hoe een donatie gedaan kan worden. Contant, zelf overmaken of scannen van een QR-code.
Deed u (nog) niet mee, maar wilt u dit wel? Neem dan contact met ons op via 0529-471355 of
info@wiekelaar.nl