Verandering

Op deze plek in de Vechtanjer wordt veel historie beschreven, ik lees het altijd graag want mijn geschiedkennis houdt niet over. Onlangs een kleine bijdrage geleverd aan de film over het DNA van Oudleusen. Van de Middeleeuwen tot vandaag wordt de geschiedenis van ons dorp in beeld gebracht. Vandaag wordt evengoed geschiedenis geschreven, al over twintig jaar zullen we meewarig of juist trots terug kijken op bepaalde gebeurtenissen van nu. In de afgelopen vijftig jaar heb ik de kern van Oudleusen enorm zien veranderen. Herinner mij goed de bouw van de eerste woningen in de Spiegelstraat, het begin van de ‘nieuwbouw’. Nu verdwaal ik nog net niet, maar weet ook niet meer waar de mij bekende dorpsgenoten allemaal wonen, laat staan de onbekende. Benieuwd of de nieuwbouw nog helemaal oprukt naar het Plaggenveld, waarbij het ‘centrum’ wel heel erg aan de rand komt te liggen.

Op het platteland gaat het al even snel, als laatste varkenshouder herinner ik mij de tientallen collega’s goed. Melkveehouderij gelijk verhaal, hele wegen waar ze allen reeds verdwenen zijn. Er komen buitenlui voor in de plaats en dat is goed voor de leefbaarheid. Je hoort elders wel eens kritische geluiden over en weer, maar die kennen wij persoonlijk gelukkig niet. Net nog ons buurtfeest gehad en iedereen gaat even goed met elkaar om, leven en laten leven. Boeren stoppen nog massaal, tot duizenden per jaar aan toe. Geheel nieuwe boeren worden er niet geboren en de aantallen opvolgers binnen de familie nemen snel af. Schaalvergroting is het gevolg waarbij de strijd om de ruimte gevoerd wordt met woningbouw, industrie en natuur.

Een jaar geleden kreeg ik zelf op een bruiloftsfeest de vraag of wij wel een opvolger in huis hadden. Het eerlijke antwoord is dat die kans zeer minimaal is. Of ik dan aan de vraagsteller, een jonge knaap, wilde denken. Dat heeft mij niet weer losgelaten, een mix van toekomst, heden en verleden ging in de bovenkamer aan de wandel. Onlangs heb ik hem opgebeld dat hij maar eens op de koffie moest komen. Inmiddels zijn er al veel meer mensen op de hoogte en dat mag ook. Een kijker is nog geen koper en het proces kan nog wel een jaar of langer duren, maar dan wordt ik als boer ook geschiedenis. Met nog enkele kleine bedrijfjes in energie en handel in ons bezit is gelukkig ook de toekomst verzekerd.

Johnny Hogenkamp