Tuinderij van der Kolk

Bij Tuinderij van der Kolk is het aspergeseizoen weer in volle
gang.
Er zijn dit jaar ook online asperges te bestellen, waardoor u
deze asperges alleen nog hoeft af te halen, en zo wellicht een
lange rij kunt vermijden.
In de winkel zijn er ook diverse maatregelen getroffen vanwege
het Corona virus. Zo is er een vaste looproute, waardoor u geen
mensen meer tegenkomt in de winkel zelf en mogen er
maximaal 4 klanten in de winkel. Naast asperges worden er ook
tal van andere regionale producten verkocht in de
boerderijwinkel, zoals eieren, krieltjes, jam en vruchtensappen.
Ga er gerust een keer langs en ondersteun zo de plaatselijke ondernemers.