Transport in Oudleusen.

Deze zomer is er een tentoonstelling geweest in Museum Palthehof in Nieuwleusen over vervoer in het Vechtdal: Vaart en Vecht; verbinding verkeer, vooruitgang. Tussen de Vaart en de Vecht loopt de Hessenweg, die al eeuwen voor veel verkeer zorgt. De eerste tijd waren het de Duitse vervoerders die hun vracht op die grote, zware Hessenwagens vanuit Duitsland naar Zwolle brachten. Het transport ging in die tijd aan Oudleusen voorbij.
“Je bent zo gek als een bos wortels , zeg ik altijd maar”. Zo verklaart Wim Wildvank de geschiedenis van D&W Transport. “Als je de kost moet verdienen zoek je van alles uit”.
In de vorige eeuw kwam het transport vanuit Oudleusen naar Zwolle echt op gang. Tijdens de eerste wereldoorlog werd de Hessenweg verhard. Een belangrijke rol was weggelegd voor Jan Dunnewind. Peter’s Hans, zoals hij de volksmond werd genoemd. In het begin ging het transport naar de markten in Zwolle en Ommen met paarden, die daarnaast ook werden ingezet voor het slepen en andere agrarische klussen. Later verscheen de eerste vrachtauto op de dam bij Jan. Boeren lieten hem met de vrachtauto het hooi ophalen in Kampen, want dat ging sneller dan met paard en wagen. (Bij Dunnewind hadden ze al vroeg telefoon. Allerlei mensen kwamen daar om te bellen. Zo kwam een vrouw met een dubbeltje in de hand en dan moest Gé het nummer voor haar draaien.)
Eind jaren ’50 moest Jan in verband met zijn gezondheid (reuma) stoppen. Z’n handen zaten krom om het stuur. Ondertussen had dochter Gé Wim Wildvank uit Dalfsen leren kennen. Naast zijn baan bij Drukkerij Eshuis hielp hij zijn schoonvader regelmatig met het veevervoer. Samen met zijn zwager Johan heeft hij toen het bedrijf overgenomen: D & W, Dunnewind & Wildvank.
De eerste jaren waren heel zwaar. ’s Nacht lagen ze onder de auto om de volgende dag weer te kunnen rijden, want de wagens die ze hadden overgenomen vertoonden allerlei gebreken. De eerste jaren hielden ze zich vooral met veevervoer bezig. Voor de coöperatie van boeren in Dalfsen werd ook veevoer en kunstmest vervoerd. Daarnaast haalden ze de kolen van het station. Op zaterdagochtend kwam de trein met twee á drie wagons vol kolen en die moesten ze daarna lossen in Dalfsen. Al die kolen werden op hun nek gedragen. “Het was wel armoe, maar we hebben wel genoten. We hadden ons er een beetje bovenop gewerkt door iedere dag te werken. We hadden het eigenlijk hartstikke goed aan het draaien”, aldus Wildvank.

Een spannende tijd brak aan toen D&W een tweedehands truck met een speciaal gebouwde laadbak voor het vee kochten. Een hele grote investering met geleend geld! “Maar we waren helemaal niet van geld lenen. Dus de beuk erin. Dag en nacht gewerkt, overal op gekort. En toen hadden we het binnen het halfjaar klaar”, meldt Wildvank trots.
Naast het vervoer van vee hielden Dunnewind en Wildvank zich bezig met allerlei andere zaken. Zo hadden ze een bloeiende strohandel. Stro in Valthermond werd verkocht aan de boeren. “En van degene aan wie je het stro verkocht had je het vee ook weer van. Het was helemaal zo’n cirkeltje.” Later gingen ze zich ook bezig houden met veehandel. Om de auto’s op de terugweg vol te krijgen werden op de markten paarden of koeien “bij elkaar gerommeld”. Voor Wim Bos, een vleesgrossier in Zwolle, werd vee afgeleverd bij het slachthuis aldaar. Ook brachten ze de wilde koeien van Bartje Harms uit Vilsteren naar de slager in Schagen. Zo ging veehandel en veevervoer hand in hand. De boeren zeiden vaak: Doe jij de handel maar, want ze hadden iets minder vertrouwen in de gewone veehandelaar. Die moest er aan winnen. Voor ons was het eigenlijk maar bijzaak, want het ging ons meer om de vracht dan de handel.
In het begin van de jaren ‘70 ging D&W ook voor Wehkamp rijden. Daar was weer een flinke investering voor nodig: er moesten in een keer vier auto’s met laadbakken en een aanhanger komen. Via de Rabobank in Nieuwleusen. Dankzij het overlaadsysteem konden ze meerdere ritten per dag aan. “Een gouden tijd”, aldus Wildvank. Naast Wehkamp deed D&W ook verhuizingen.
Eind jaren ’90 heeft Johan’s zoon Jan het bedrijf overgenomen. Nadat in 2001 de veemarkt in Zwolle is gesloten verdween ook de veehandel.