Tentoonstelling

Wie nog spullen heeft voor de nieuwe tentoonstelling ‘Oude
Gereedschappen’ kan ze nog inleveren bij onderstaand adres. Er is al van
alles binnengekomen maar er kan nog meer bij. De bovenzaal van de
bibliotheek is niet zo groot maar mochten er grotere dingen worden
aangeboden dan wordt gekeken of er plaats voor is. De tentoonstelling
wordt op 14 september geopend dan is het open dag van de Wiekelaar
dus een mooie kans om daar ook even de trap op te gaan. Iedereen die wat
inbrengt alvast hartelijk bedankt.

Inleveren bij Siny Mulder, Pararllestraat 9.