Tentoonstelling in de Wiekelaar.

Er wordt al weer volop gewerkt aan de volgende tentoonstelling in de Wiekelaar. Even als bij de vorige exposities heeft de organistie ook uw inbreng daarbij nodig.

Er kunnen nog steeds spullen ingeleverd worden voor de tentoonstelling
van handenarbeid in de bovenzaal van de bibliotheek in de Wiekelaar. Er
kwamen vragen over wat nu precies de bedoeling was en wat onder
handenarbeid wordt verstaan. Nou dat is heel breed want ook brei en
haakwerk, borduurwerk enz. vallen er onder. Maakt niet uit of het van de
basisschool was of het voortgezet onderwijs. Leuk als er een verhaal
bijgeleverd wordt over wanneer het gemaakt is en bij welke meester of
juf. Ook tekeningen en werkstukken voor het vakonderwijs zijn welkom.
Figuurzagen, timmerwerk, alles kan  herinneringen oproepen en leuk zijn
om te laten zien. In november is de opening.

Inleveren kan bij:

Thijs Hogenkamp, Schoolstraat 7,

Wim Mulder, Parallelstraat 9.