Stichting Vrienden van Oudleusen.

Een mooie aanvulling binnen het
dorp.
Op 11 oktober 2019 is officeel de Stichting Vrienden van Oudleusen opgericht.
Deze stichting heeft ten doel het vergroten en behouden van de leefbaaheid van
Oudleusen, het bevorderen van de ondelinge verbinding en het welzijn van de
bewoners van Oudleusen en omgeving. De Stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door:
– het verwerven en verstrekken van (financiele) middelen om dit doel te kunnen
bereiken
– het eventueel samen met derden organiseren en/of ondersteunen van
activiteiten en evenementen.
De Stichting is voortgekomen uit Vrienden van het Evenemententerrein. In 2016
organiseerde deze vrienden een fietstocht Parijs – Oudleusen. Doel was om geld op
te halen voor de inrichting van het evenemententerrein. Ook ‘Kerst rondum de
Kaerke’, waarvan dit jaar al weer de derde editie plaats gaat vinden, is een initatief
van deze vrienden. De nieuw opgerichte Stichting bestaat uit de bestuursleden: Henk
Overhein (voorzitter), Harry Brinkhuis (secretaris) en Jan Schoonhoven
(penningmeester). De nieuwe Stichting hoopt in de toekomst nog vele mooie
aktiviteiten voor Oudleusen te mogen organiseren.