Samen zingen met de Lofstem

U bent van harte welkom op de jaarlijkse kerstsamenzang van Christelijk gemengde zangvereniging ‘De Lofstem’ uit Oudleusen op donderdag 13 december in de PKN kerk te Oudleusen.

Medewerking wordt die avond verleend door het Mannenkoor ‘Into my Heart’ uit Zwolle.
Onder leiding van dirigent Jan van de Kamp worden bekende kerstliederen gezongen, begeleidt op de piano door Wim Kanis.
De toegang is gratis met na afloop een collecte voor de gemaakte onkosten.
Aanvang : 20.00 uur
Kerk open : 19.30 uur
Na afloop kunt u onder het genot van chocolademelk met iets lekkers nog even gezellig napraten.

Zaterdag 15 december treedt “De Lofstem” op van 16.00 tot16.30 uur in de kerk te Oudleusen tijdens het festijn “Kerst rondum de Kaerke”.
Donderdagmiddag 20 december verleent het koor medewerking aan de kerstviering voor ouderen in kerkgebouw ‘De Overkant’ in Dalfsen.