Ruilverkaveling (voorgeschiedenis)

November 1949 Nu roept de gemeente Dalfsen de boeren bij elkaar.

BELANGRIJK
Vergadering Ruilverkaveling
Zoals allicht U bekend wordt thans overgegaan tot de voorbereidende maatregelen betreffende de ruilverkaveling van gronden gelegen in Nieuwleusen, Ommen en in een gedeelte van Welsum en Oudleusen in de gemeente Dalfsen. Nu wordt de vraag gesteld of het ook gewenst is dit ruilverkavelingsgebied uit te breiden en wel tot de gronden gelegen in de gemeente Dalfsen benoorden de Vecht te Oudleusen, Welsum, Gerner, Oosterdalfsen en Ankum (ten oosten van de Ankummerdijk). Het lijkt ons daarom gewenst om een bespreking met de eigenaren dezer gronden te houden om de voor- en nadelen der ruilverkaveling te bespreken en te horen of men in het algemeen voor uitbreiding van het verkavelingsgebied in deze gemeente is. In verband hiermede nodigen wij U als eigenaar van grond gelegen in de gemeente Dalfsen uit tot bijwoning ener vergadering en wel: hen wier gronden gelegen zijn;
a. ten oosten van de Dommelerdijk en ten oosten van de weg langs de Christelijke school en ten noorden van de Vecht, in café Wolfkamp te Oudleusen op dinsdag 29 november a.s. des voorm. half tien ;
b. ten oosten van de Slagweg tot aan de Dommelerdijk en ten oosten van de hardeweg door Welsum – vanaf de Hessenweg tot aan Knotters – en ten oosten langs de zandweg bij Knotters tot aan de Vecht op dinsdag 29 november a.s. nam. Half twee bij café Wolfkamp te Oudleusen;
c. tussen de Ankummerdijk en de Slagweg en ten noorden van de Hessenweg in het gebouw Pniël te Dalfsen op woensdag 30 november a.s. des voorm. half tien;
d. tussen de Hessenweg en de Vecht tot aan de harde weg Dalfsen-Oudleusen en de zandweg bij Knotters in het gebouw Pniël te Dalfsen op vrijdag 2 december a.s des nam. twee uur.

Dalfsen 17 november 1949
Burgemeester en wethouders van Dalfsen:
Chr. Ynzonides, burgemeester.
J.Th. Goverts, secretaris.

December 1949
Vorige week werden in het café Wolfkamp te Oudleusen twee en in het gebouw Pniël eveneens twee vergaderingen gehouden betreffende uitbreiding van het ruilverkavelingsgebied tot de gronden gelegen in de gemeente Dalfsen benoorden de Vecht te Oudleusen, Welsum, Gerner, Oosterdalfsen en Ankum ten oosten van de Ankummerdijk. Het doel van deze vergaderingen was om een bespreking met de eigenaren der gronden te hebben om de voor- en nadelen af te wegen. De eigenaren der gronden voelden weinig voor de verkaveling en zagen hier geen voordeel in. Slechts enkelen spraken zich voor verkaveling uit zodat het zich wel laat aanzien dat van ruilverkaveling voorlopig niet veel zal komen.