Ruilverkaveling (6)

Sept. 1962. Nieuw tracé Hessenweg aan de orde. Verzoek aan n.v. Waterleidingmaatschappij om in de ruilverkaveling gelegen percelen in het kader van superonrendabele gebieden aan te sluiten en zonder extra lasten. Moeten toch f.50,- per ha. betalen.

In 1963 bleek dat de ruilverkaveling langer zou duren. Er moesten meer boerderijen verplaatst worden. Opkopen was niet rendabel want de oude eigenaren waren niet vlot (?).
Er waren plannen om de Hessenweg te verleggen.
Meijerink klaagt over de erge inzakking van zijn perceel in de Oudleuser Maan rondom de Eendenvijver.
In maart werd vorstschade aan wegen gemeld.
Jan. 1963. Een schrijven ontvangen van Cultuurtechnische dienst Overijssel met het verzoek om inventarisatie woeste gronden en aflasten ontginning vanwege streven naar meer recreatie. Destijds was al 4 ha. bos ingeplant op grond van van Sonsbeek.
In 1964 kreeg de commissie een brief van Rijkswaterstaat met de mededeling dat voor de weg Zwolle Hardenberg een terreinstrook in de ruilverkavelingen Dalfsen en Dalfserveld zal moeten worden gereserveerd breed genoeg voor het aanleggen van een autosnelweg. ( Deze zou ook door de Oudleuser Maan komen! De weg zou dan over de esgronden langs de Vecht worden gelegd en zou de Welsummerweg kruisen ter hoogte van waar nu Kl. Jansen woont. Er werd al grond voor aangekocht. Gelukkig is dit onzalige plan op een of andere manier afgeblazen. Dit zou betekend hebben dat we toerisme en recreatie in Oudleusen wel konden vergeten met een snelweg door het mooiste, oudste en uniekste gebied van Oudleusen.
Er werd begonnen men met het inplanten van bos aan de Schoolweg. Er waren eerst lupinen gezaaid die werden ondergeploegd.
( Lupinen werden vaak als eerste gezaaid na ontginning van grond. Ze leverden belangrijke voedingsstoffen aan de grond.)

Historische werkgroep Oudleusen