Ruilverkaveling (5)

Jan. 1960 Financieel overzicht. Ontgonnen 90 ha. heide, breken oerlagen 100 ha. 160 km. nieuwe kavelsloten, drinkwaterleidingen. 6 nieuwe boerderijen á f. 70.000,- per stuk.

( Op 100 hectare grond was het dus nodig om de oerlaag te breken. Dit om te zorgen voor een beter ontwatering. Het laat zien hoeveel oer er hier in de grond zat en zeker nog zit.)
1960. Oplevering van twee betonbruggen over de Stouwe door Nederlandse Heide Maatschappij.
Okt. 1960. PTT vraagt om een dam met duiker in de oostelijke bermsloot van de Dommelerdijk t.b.v. het plaatsen van een telefoongebouw.
(Dit gebouw staat er nog steeds op de plek tegenover de Schapendrift.)
Aug. 1960. J.F. Zwiers, H. Wijnholt, wed. D. Bril, G. W. Nijenhuis verzoeken om een gedeelte heidegrond van hun percelen in cultuur te brengen. Het gaat om 90 ha.
De boeren kunnen erfbeplanting krijgen met 100% subsidie. Max. f. 1500,- per nieuwe boerderij.
1961. Er kwam ook voorlichting voor huisvrouwen. (Zal ook wel over de ruilverkaveling zijn gegaan.)
Water van de Vecht is ’s zomers volkomen onbruikbaar voor dierlijke consumptie wegens een sterke verontreiniging.
(Deze verontreiniging had veel te maken met de lozing van de aardappelmeelfabriek in de Krim. Ook b.v. de Dedemsvaart was vaak sterk verontreinigd. Het gaf allemaal een vreselijke stank.)
1961. De Maan wordt natuurreservaat en is verkocht aan Staatsbosbeheer. Grondeigenaren waren: G.J. Timmerman, D.J. Goos, H.J.Goos, J. Dunnewind, G. Meijerink en B.J. Bonte.
Jan. 1961. Verzoek van PTT om meteen ook ruimte te reserveren in de bermen voor het leggen van telefoonkabels in het gebied.
Maart 1962. De Streekverbeteringscommissie meld dat het houden van ‘wilde beren’ niet geregistreerd is.

Historische werkgroep Oudleusen