Ruilverkaveling (4/7)

1957. Er is sprake van een mogelijkheid om te solliciteren op een boerderijplaats in de NO polder.

Voor bouw nieuwe boerderij Scherpenkate (Peezeweg) stelt v.d Stadt 30 ha. grond beschikbaar. De wegen worden verbreedt.

  1. Wagenaar doet zijn bedrijfje over aan de plaatselijke commissie.

Voor woning Mijnheer is f. 17.000,- beschikbaar. Daar gaat subsidie en krotopruiming vanaf.

Bouw nieuwe woningen Boerman, Pannen en Lammerink.

(De woningnood was ook hier groot in die jaren. Mensen woonden soms in krotten of nog steeds in noodwoningen omdat hun woning tijdens de tweede wereldoorlog was vernield. Eindelijk kregen ze een fatsoenlijke woning.

  1. 1958. Er is sprake van grond van de Jong aan de Veldweg “De Flake”genaamd.

De beplanting langs de wegen wordt verzorgd door Staatsbosbeheer.

In 1959 was de opbrengst van knollen in de Maan slecht.(Waarschijnlijk waren deze knollen gezaaid op herontgonnen grond.)

Er werd een nieuwe boerderij gebouwd aan de Hessenweg ten westen van de Welsummerweg. Het was de boerderij van Diepman. Het was een modelboerderij en iedereen kon land en boerderij komen bekijken.

Op 20-1-1959 was er een vergadering in de ‘Grutte Molen’.

In 1960 werden ook gronden herontgonnen zoals 33 hectare in de Oudleusener Maan.

In perceel Kloosterman, Veldweg moest een slenk opgehoogd worden. Er was geen zand beschikbaar dus werd het zo gelaten.

Verplaatsing wed. Witvos en A. Kasper. Sloop oude boerderijen Wennemars en Scherpenkate door F. Wildvank uit Dalfsen voor de som van f. 2,-(Dit lijkt een symbolische bedrag. Waarschijnlijk kon de sloper veel materialen hergebruiken en zo toch wat verdienen.)

Historische werkgroep Oudleusen