Ruilverkaveling (3/7)

Febr. 1956. Bochten verleggen in de Dommelerdijk. Scherpe bochten weg en verharden met beton. De weg langs Fokkert kan niet gemist worden voor het melkvervoer. De leden pleiten voor het in stand houden van deze weg. Voorstel om de Kampenwegen te verleggen.

1957. De boerderij van Scherpenkate ( stond op de hoek van de Hessenweg en de Westerkampen) werd verplaatst naar de Peezeweg. Ook de boerderij van Mijnheer kreeg een plek aan de Peezeweg.

Stokvis bouwde deze nieuwe boerderijen. De boerderij van Nijman aan de Om de Landskroon kreeg een nieuwe plek aan de Schoolweg.

Verharden wegen. Tweede slijtlaag.

Over de esgronden wordt gemeld: 50 – 90 cm. dikke, matig humeuse bovenlaag, rustend op bruingeel tot grijsachtig grof zand ( een korte samenvatting van vele eeuwen agrarische geschiedenis van Oudleusen).

De boerderij van de gebr. H. en M. Hulst aan de Om de Landskroon werd verplaatst naar de Peezeweg. De oude boerderij werd niet afgebroken. De fam. Baarslag kreeg een nieuwe boerderij aan het Heideveld. Ook hier bleef de oude boerderij staan.

G. Seine krijgt een uitweg voor zijn erf op de Slagweg. ( Dat zal te maken hebben gehad met het verdwijnen van de Middenweg tijdens de ruilverkaveling. De Middenweg liep vanaf de Hessenweg bij Katgert naar de Hooigraven. Nu is dat een bossingel. Seine had eerst de uitweg op de Middenweg.)

Febr. 1957. Een schrijven ontvangen van Staatsbosbeheer aangaande 5 ha. in de Oudleusener Maan en wel, dat deze grond na overleg met de eigenaren door hen aangekocht zal worden om zodoende voor bescherming en wetenschappelijk onderzoek te worden gespaard.

Historische groep Oudleusen.