Resultaat van het project: “Naam op de gevel” DNA van Oudleusen.

Resultaat van het project: “Naam op de gevel” DNA van Oudleusen”.

Fam. Borst, Schoolweg 15 koos de naam “ ’t Heideveld”. Tot de tijd van de ruilverkaveling, rond 1960 was er nog veel heide in het gebied ten oosten van Oudleusen. Door ontginningen werd het landbouwgrond en werden er nieuwe boerderijen gebouwd. De heide verdween maar komt terug in de naam ‘t Heideveld. Deze boerderij is i.v.m. de ruilverkaveling in 1962 gebouwd door de familie Nijman. Daarvoor boerden ze aan de Om de Landskroon.
Fam. H. Bremmer, Hekmansweg 3. Hier is gekozen voor de naam “Kosterserf”. Roelof Koster woonde hier vanaf 1914. Hij stierf in 1984, 103 jaar oud. Deze boerderij is gebouwd in 1858 door Jan Schuurhuis. Hij kwam van een boerderij die vlak bij Op ’t Holt 3 gestaan heeft. Deze boerderij is toen afgebroken.
Gebr. Buitenhuis, Slagweg 9, krijgen de naam: “Het nieuwe Dennenkamp” op de gevel. Op de plek waar nu de school en de Wiekelaar staan in Oudleusen stond vroeger de boerderij ‘de Dennenkamp’. Daar woonde de fam. Toerse. Deze boerderij werd rond 1960 afgebroken en op die plek kwamen de school en de Wiekelaar. De oude eikenbomen, die er nu nog staan, herinneren nog aan deze boerderij. De fam. Toerse bouwde in de 50er jaren van de vorige eeuw een nieuwe boerderij aan de Slagweg en deze krijgt nu de naam: ‘Het Nieuwe Dennenkamp’.
VOF Bonte / Godeschalk, Slagweg 7, hadden al de naam ‘Den Smitshof’ gekozen voor hun bedrijf. In 1922 kwam Willem Smit vanuit Ruitenveen naar Oudleusen. Hij en zijn vrouw kregen één dochter. Die trouwde met Harm Bonte. De huidige bewoners, Wim Bonte en Karin Godeschalk kozen voor de naam Den Smitshof zodat de achternaam Smit weer in beeld komt. Deze boerderij is in 1867 gebouwd door Albertus Mars uit Nieuwleusen.
Fam. G. Dijsselhof, Dommelerdijk, Hier is gekozen voor de naam “ ‘t Witteveen”. De verschillende stukken veen in de woeste gronden ten noorden van Oudleusen hadden een naam. Dit gedeelte aan de westkant van de Dommelerdijk tot ong. de Kringsloot-West heette Het Witteveen en de fam. Dijsselhof woont daar dus middenin. Waar deze naam vandaan komt is niet bekend. Misschien groeide er veel “Vennepluus” (Wolgras) dat wit is in de zomer. Gebouwd door Evert Evers in 1905.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen