Resultaat van het project: “Naam op de gevel” DNA van Oudleusen.

Fam. van Lenthe, Westerkampen 6a. In 1923 is het oude huis afgebrand en dat heette volgens het kadaster “Traan”. Dat huis stond zo’n 75 meter naar het oosten. In hetzelfde jaar is het huidige huis gebouwd. De Fam. van Lenthe ontdekte dat het land ten oosten van hun boerderij de veldnaam Wolfskoele had en dat staat ook op de kadastrale kaarten. Dat vonden zij een mooiere naam en dus wordt het “De Wolfskoele”.

Fam. Sandink, Maneweg 11. Hendrik Schutman heeft deze boerderij rond 1850 gebouwd. Deze boerderij krijgt de naam “Erve Verstelle”. Dit heeft te maken met de familiegeschiedenis. In 1874 koopt Marinus Verstelle dit huis, dat toen in bezit was van de diaconie van de Hervormde Gemeente in Dalfsen was. Marinus Verstelle kwam als kind vanuit het weeshuis in Middelburg in Ommerschans terecht. Vanuit het hele land werden mensen in de 19e eeuw naar Ommerschans of andere kolonies gebracht. Het was een tijd met veel armoe en werkloosheid. Daar waren amper voorzieningen voor en daarom werd iedereen die er arm of pauperachtig uitzag opgepakt en ondergebracht in deze instellingen om daar aan het werk te komen. In ieder geval kwam Marinus Verstelle van daaruit toch uiteindelijk goed terecht op de boerderij aan de Maneweg. Een dochter van Marinus trouwde met een Sandink.
Fam. Seinen, Mennistensteeg. Hier komt de oude naam “Witholt” op te staan. De boerderij stond vroeger ten zuiden van de Mennistensteeg en is in 1884 afgebrand. De eigenaren Jan Nabers uit Bentheim en Willem van Leussen hebben hem herbouwd aan de noordkant van de weg.
William van der Veen, Dommelerdijk 32. De familie Hekman heeft deze boerderij gebouwd in 1913. Hier is voor de naam “ ’t Veen” gekozen. Voor het ontstaan van Nieuwleusen door vervening was alle grond ten noorden van Leusen ‘woeste grond’ oftewel moeras en veengrond met hier en daar grasland. De naam “ ’t Veen” past dan ook goed in dit gebied.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen