Resultaat van het project: “Naam op de gevel” DNA van Oudleusen.

Fam. van Lenthe, Om de Landskroon 10. Het eeuwenoude erf “Het Heijink” en deze naam komt nu ook op de gevel. De boerderij werd al in 1425 genoemd. Toen woonde er een zekere Herman Heijinc. Het was eigendom van het Heilige Geestes Gasthuis in Zwolle. Vele generaties Leusenaren hebben er gewoond en gewerkt. In 1914 kochten Willem Hendrik van Lenthe (Euln Wilm) en zijn vrouw Hermina Goos (Miene) deze boerderij aan wat toen nog de Blikkertsstege heette en daarvoor de Dorpssteeg. Over dit erf is heel veel te vertellen. Daarom schreef Wim van Lenthe er in 2015 een boek over, getiteld: “ ’t Heijink”, een middeleeuws erf in Leusen”. De naam Heijink is als achternaam in deze streek gebleven.

( ISBN-nummer van het boek: 9789463189880 Uitgeverij Heijnk Hardenberg)

Fam. van Oenen, Slagweg 5, kiezen voor ’t Elsbeek. Een oude veldnaam. Voor de ruilverkaveling was er achter het huis een sloot met elzen erlangs en nog steeds staan er elzen achter het huis. Vanuit het hoger gelegen Slag vloeide kwelwater naar de lager gelegen gronden ten oosten en ten westen van Het Slag dat op oude kaarten Plaggengrond werd genoemd. De sloot met elzen was waarschijnlijk een soort stroompje vanuit Het Slag. Elzen houden van natte grond. Jan Willem Schiphorst was in 1923 eigenaar van de grond en in dat jaar werd deze boerderij gebouwd.
Fam. Ogink, Dommmelerdijk 36a. Toen de fam. Ogink in 1998 deze boerderij kochten stond de naam “Dijkzicht” al op de achtergevel. Voordat het kadastraal systeem was ingesteld in 1832 stond deze boerderij er al. Voor het ontstaat van Nieuwleusen, zo rond 1635, was de Dommelerdijk vanuit Oudleusen meer een weggetje naar het Broek en hield daar op. Bij de ontginningen van het Oosterveen en het ontstaan van Nieuwleusen werd de weg doorgetrokken naar de Beentjesgraven, een kanaaltje ten noorden van Den Hulst. Waarschijnlijk heette de weg toen gewoon Ommerdijk en zo heette tot rond 1955 het noordelijk gedeelte van de weg ook maar dat werd later Backxlaan. Het was een belangrijke doorgaande route geworden naar Nieuwleusen. Door de vervening kwam veel water vrij en was het nodig om er een dijk van te maken met sloten ernaast die op een gegeven moment Dommelerdijk ging heten.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen

“wordt vervolgd”