Reactie op column.

Mede als reactie op de column van Dennis van Oenen.
Nu al weer jaren geleden was ik actief voor de initiatiefgroep Red het Vechtdal. Na uitgebreid onderzoek met een externe deskundige kwamen wij tot de conclusie dat de z.g. noordelijke variant verreweg de beste oplossing zou zijn. En hoewel 4-baans toch nog goedkoper, volgens de eigen cijfers van de provincie, dan de variant op het huidige tracé. Velen dachten (en denken) dat het een op voorhand verloren zaak zou zijn. Vechten tegen de bierkaai. Maar dat was niet het geval. Het scheelde maar 2 stemmen in de beslissende Statenvergadering. Toen er later door anderen als nog intensief geprobeerd werd de noordelijke variant te krijgen, was het al te laat. De provincie had al gestemd.

Hoewel ons dorp veel beter af zou zijn was Oudleusen, in tegenstelling tot Varsen en Balkbrug, vrijwel geheel tegen de noordelijke variant. Zeker speelde daarin mee dat deze variant plm. 500 m achter een toonaangevend agrarische bedrijf in Oudleusen zou worden aangelegd. Belangrijke personen en de pers kregen daarover uitgebreide informatie ter plekke. Na afloop vonden de meeste bezoekers het ook een schande wanneer dat zou gebeuren.
Zelf werd ik er indertijd op aangesproken dat wij met de initiatiefgroep de eenheid in Oudleusen zou verstoren…. Alsof je met z’n allen achter iemand aan moest lopen en geen eigen mening mocht hebben…..

Wij horen en lezen de afgelopen maand dat de inwoners van Den Hulst moord en brand roepen over de geplande snelheid van 70 km op de N377. Ze willen 50 km. Maar waar waren zij toen? Bij de besluitvorming over de tracés? Nieuwleusen had indertijd nauwelijks een mening.
De mooie oude houtwallen en bomen hadden ook kunnen blijven en een aansluiting zijn bij het nieuw gerealiseerde natuurgebied grenzend aan Varsen, in ons prachtige Vechtdal. Een rustige weg zoals tussen Ommen/Arriën en de Witte Paal zou een erg mooie oplossing zijn geweest. Nu wordt het nooit meer rustig….

Jan Heijo Smit