Peuterwerk en buitenschoolse opvang in de Wiekelaar

Peuterwerk en Buitenschoolse opvang in de Wiekelaar
Zoals de belanghebbenden inmiddels al weten is Doomijn gestopt met het peuterspeelzaalwerk in de Wiekelaar. Per 1 januari j.l. is dit overgenomen door dhr. Bennink, eigenaar van het Schoonebroekkie, al bekend in Oudleusen van de kinderopvang in de voormalige bibliotheek. Het peuterwerk zal binnen de nieuwe naam kindercentrum Oudleusen worden voortgezet zoals voorheen; op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Daarnaast wordt er in dezelfde ruimte vanaf 1 april buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het bestuur van de Wiekelaar is blij dat het peuterwerk niet alleen voor Oudleusen is behouden maar dat de mogelijkheden en het aanbod ook zijn uitgebreid.