Jaarlijkse fietstocht P.B. Oudleusen

Vrijdag 8 juli was een buiige dag, dus hadden 21 mensen om 18.30 uur even op de buienradar gekeken of het die avond droog zou blijven. Zo rond 20.15 uur zou er een bui over trekken maar dat konden deze fietsers niet veel schelen. Om 19.00 uur werd er vertrokken vanaf het nieuwe dorpsplein richting […]

Oleu is op zoek!

Onder bezielende leiding van Cathrien Logterman brengt Toneelvereniging Oleu op 21, 22 en 28 oktober het stuk: ‘Maar wie is dan de vader?’ van Astrid Baijs en Jan Tol op de planken in de Wiekelaar. Al geruime tijd wordt er achter de schermen gewerkt aan dit nieuwe stuk met hilarische verwikkelingen. Zet u de data […]

BSO ’t Schonebroekkie gaat verhuizen

Door de toenemende aantallen kinderen binnen de huidige BSO ( buitenschoolse opvang ) en de veranderde schooltijden van de Cazemierschool is besloten om de BSO binnen de muren van de Cazemierschool te gaan vestigen. Vanaf maandag 29 augustus zal ´t Schonebroekkie iedere middag buitenschoolse opvang gaan aanbieden voor kinderen uit Oudleusen en omgeving tot 19:00 […]

Beleefpad langs Olde Vechte klaar

De aanhouder wint. Dat kan wel worden gezegd met betrekking tot herstel van het oude weggetje onderlangs de Olde Vechte. Enkele jaren stond dat op de agenda van Plaatselijk Belang, inclusief het uitbaggeren van het restant van deze rivierarm. Dankzij de inzet van Plaatselijk Belang is het oude tracé vrijgemaakt van vegetatie en  – in […]

Activiteiten voor senioren in Oudleusen

Om de 14 dagen worden er op woensdag gezellige ouderenochtenden georganiseerd met aansluitend (is niet verplicht) een heerlijke warme maaltijd, die wordt bereid door enkele vrijwilligers. De nieuwe data voor het seizoen 2016/2017 zijn bekend: woensdag 7 en 21 september,  5 en 19 oktober, 2 ,16 en 30 november  en 14 december. Het schema voor […]

Zomerfeestje peuterspeelzaal

Met de zomervakantie in zicht, houdt de peuterspeelzaal weer het jaarlijkse zomerfeestje op vrijdagmorgen 8 juli a.s. Er zijn leuke activiteiten waar de kinderen aan mee kunnen doen en de ochtend wordt afgesloten met gezamenlijk eten voor de peuters. Alle peuters zijn uitgenodigd voor dit feestje, ook de kinderen die binnenkort twee jaar worden zijn […]

Stratenvolleybal toernooi, een terugblik

Het is al weer even geleden en helaas zit het toernooi van 2016 er weer op. 2016 was wat betreft het totaal aantal deelnemende teams een goed jaar t.o.v. de vorige 2 jaren. Met vier gevulde speelavonden zijn wij zeer tevreden. Wij hopen dat we deze trend ook de volgende jaren kunnen voortzetten en wellicht […]

Nieuwe straatnaam voor Oudleusen.

Het bestemmingsplan Muldersweg is intussen vastgesteld. Tot één van de volgende aspecten bij de verdere uitwerking behoort het vaststellen van de straatnamen. Het gaat om een naam voor de nieuwe woonstraat in het gebied Muldersweg. Plaatselijk Belang ontvangt graag uw suggesties voor een nieuwe naam met daarbij een korte toelichting. Reacties graag per mail via […]

Duurzaam Oudleusen was bijeen

Oudleusen – In de Wiekelaar waren de werkgroepen van Duurzaam Oudleusen bijeen om elkaar bij te praten over de stand van zaken. De Werkgroep Pluktuin heeft samen de dahlia’s in de grond gekregen, omdat mw. Schiphorst fysiek niet meer voldoende in staat is dit alleen te doen. De werkgroep zoekt nog steeds vrijwilligers, die willen […]

Opwaardering pad haven Oudleusen

Zo’n 40 bezoekers namen op 15 juni deel aan de excursie ter afronding van het natuurontwikkelingsproject bij De Stokte ten oosten van Dalfsen. In dit gebied werd 30 hectare agrarisch gebruikte grond omgezet in natuur. Oude Vechtarmen en rivierduinen zijn weer zichtbaar geworden in het landschap. Met de afronding van het project aan De stokte […]