Overleg PB met wijkagenten

Plaatselijk Belang Oudleusen had de afgelopen vergadering ingepland voor overleg met onze wijkagenten Marloes Sportel en Roy Veldhuis. Er kwamen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder het gebruik van de whatsapp: Oudleusenveilig. De wijkagenten geven aan dat zij deze wel kunnen inzien, maar niet rechtstreeks kunnen meelezen. Zij reageren dus ook niet op de daarin aangegeven zaken. Als er hulp nodig is, moet dus altijd het alarmnummer 112 of het politienummer 0900-8844 (0900-tuig) gebeld worden! Noemenswaardig is verder dat er al geruime tijd geen inbraken plaatsvonden in Oudleusen. De gang van zaken rond evenementen verloopt ook naar tevredenheid.  Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Bij grotere evenementen wordt de politie rechtstreeks betrokken. Daarnaast zijn er met enkele bedrijven (die een eigen uitgebreide vergunning hebben) aparte vrijwillige afspraken gemaakt zodat de politie op de hoogte is van de grote(re) activiteiten op bepaalde momenten. M.b.t. de inrichting van de N340 en verplaatste buurtbushalte zijn de wijkagenten niet betrokken. Voor dergelijke zaken is er alleen een adviserende rol van de politie weggelegd, naast de wettelijke voorschriften rond inrichting van wegen. Andere zaken die aan de orde kwamen zijn controle rond vuurwerk, voorlichting over babbeltrucs, alsmede het aanspreken van mensen die honden uitlaten om goed om zich heen te kijken of er personen of zaken zijn die als vreemd worden gezien. Ook vond het jaarlijkse donkere dagen offensief in het najaar plaats. Vooral vrijstaande woningen worden vaak uitgekozen om tussen vijf en tien uur ’s avonds te worden bezocht voor inbraak. Bij een rondgang door Oudleusen zijn brieven in de bus gedaan bij mensen die bijvoorbeeld niet thuis waren en geen lichten aan hadden. Uiteraard kon de te hoge snelheid van het verkeer in het dorp niet onbesproken blijven. Helaas blijkt dat het vooral de eigen inwoners van Oudleusen zijn die te hard rijden. Laten wij proberen hier met ons allen wat aan te doen.