Oudleusen haalt € 1.258,09 binnen bij de Rabobank Clubkas Campagne.

Op 12 april was voor Dalfsen de ontknoping van de Rabobank Clubkas Campagne. In de Trefkoele was een leuke en gezellige avond georganiseerd voor de uitreiking van de cheque. Drie verenigingen uit Oudleusen hebben met de campagne mee gedaan. Plaatselijk Belang Oudleusen heeft € 509,14 gekregen voor de Vlaggenmast met vlag voor bij het oorlogsmonument aan het Roggeland. Oranjevereniging Oudleusen € 520,21 voor een luchtkussen en de D’ Ouleu Boules € 228,74 voor het onderhoud van de Jeu de Boules baan. Deze drie verenigingen zijn heel blij en tevreden met hetgeen ze hebben ontvangen. Iedereen die op dit drietal heeft gestemd, ontzettend bedankt!! Hopelijk stemt u volgend jaar weer op de verenigingen in Oudleusen! Ze doen zeker weer mee.

(april 2016)