Oranjefeest 2020 definitief afgezegd, datum voo 2021 bekend!

Wij als bestuur van de Oranjevereniging Oudleusen hebben moeten besluiten om het Oranjefeest van 2020 definitief af te zeggen. Gezien de huidige maatregelen is het niet mogelijk om dit te realiseren.
Zoals u ook weet heeft onze algemene ledenvergadering in maart niet kunnen plaatsvinden, en willen wij u op deze manier op de hoogte stellen van een aantal huishoudelijke mededelingen.
De kascommissie heeft de kascontrole voor 2019 uitgevoerd en deze is goedgekeurd. 2019 hebben we financieel positief afgesloten. Daarnaast is besloten om de contributie gelijk te houden aan 2019.
Wij hopen volgend jaar het feest dubbel en dwars in te halen en wel van 25 tot en met 29 augustus 2021! Wij hopen u dan in goede gezondheid te treffen

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Oudleusen.