Nieuwe tentoonstelling.

Nog steeds zijn er spullen welkom voor de nieuwe tentoonstelling “Oude
gereedschappen ” in de Wiekelaar. Deze kunnen nu alleen gebracht worden
bij Siny Mulder aan de Parallelstraat 9. Wat gehaald moet worden ook
graag daar doorgegeven.

Duurzaam Oudleusen Historie en activiteitencommissie Wiekelaar

Willie van Oenen