Nieuwe expositie

In mei start een nieuwe expositie in het bovenzaaltje van de bibliotheek in de Wiekelaar. Dit keer gaat het over de tweede wereldoorlog. De organisatoren doen weer een beroep op de bevolking om spullen in te leveren. Als het net zo loopt als met ‘De Kokkepot’, dan komt het wel goed. Gedacht wordt aan persoonsbewijzen, foto’s, spullen die gemaakt zijn van granaathulzen, bonkaarten enz. enz. Bij de dodenherdenking op 4 mei zal aandacht besteed worden aan de expositie. Samen kunnen we er weer een echte Oudleuser tentoonstelling van maken. Wie spullen heeft kan dat melden bij onderstaande adressen. Alvast hartelijk bedankt.

Werkgroep Historie van Duurzaam Oudleusen. – Thijs Hogenkamp – Willie van Oenen 471242
Activiteitencommissie Wiekelaar. info@wiekelaar .nl