Munskamp

Fam. G.J. Muns, Oosterkampen 18. Dit erf gaat “Munskamp” heten. Eerst was van dit erf geen naam bekend maar al doende kwamen we toch meer gegevens over deze boerderij tegen. Hoewel veel boerderijen in dit ontginningsgebied pas na 1900 verschenen is deze boerderij toch al in 1867 gebouwd door Hendrik Jan Muns. Een stuk grond in de buurt van deze boerderij werd nog lang Munskamp genoemd.

Schermjesberg.

Fam Rietman, Oosterkampen 16. Hier is gekozen voor de oude naam “Schermjesberg”. De oudste kadastrale kaart van ons gebied, die veel namen vermeldt, is die van 1850. Daarop staat de naam Schermjesberg ten noorden van de Peese, in een bocht van de latere Peezeweg. Vanaf 1896 staan heuvels en belten ingetekend, zo ook de Schermjesberg. Zoals veel zandhoogten in dit gebied wordt de Schermjesberg bij de ontginningen steeds kleiner. Ook zandwinning zal er het nodige van afgesnoept hebben. Wit zand kon je thuis immers goed gebruiken! Op de kaart van 1933 loopt er een weg doorheen en staat alleen de omtrek nog met een rode lijn aangegeven, net als onder andere ook de Telgenbelt. Op die plek staat aan de Stouwe de boerderij De Telgenbelt. Twintig jaar later staan binnen de rode omtreklijn nog twee kleine beltjes aangegeven, nog steeds 5.8 m hoog. Dan komt de ruilverkaveling. Op de kaart van 1975 is de Schermjesberg helemaal verdwenen maar nu komt deze oude, wat geheimzinnige naam weer in beeld bij de fam. Rietman.

Historische werkgroep Oudleusen – Willie van Oenen