Met pensioen.

Ik moet nog aan het idee wennen, maar ongeveer een half jaar na Geke ga ik ook met pensioen. Vergeleken met haar werkte ik slechts een blauwe maandag in de bieb. Het lijkt veel langer, mogelijk omdat ik al vele jaren als lezer de bieb bezocht. Naast muziek zijn boeken een belangrijk deel van mijn leven.
Nu zeggen sommige mensen dat de bibliotheek anno 2020 ook wel met pensioen kan. Ooit lanceerde iemand het prikkelende idee om alle inwoners van Dalfsen een e-reader te schenken, zodat de bieb haar deuren kan sluiten. Dat zou veel goedkoper zijn …
Weliswaar worden er steeds minder boeken uitgeleend en gaan er steeds meer mensen digitaal lezen. Toch is het wel heel kort door de bocht om te twijfelen aan het bestaansrecht van de bibliotheek. Tijdens deze corona-tijden blijkt de realiteit weerbarstiger: de behoefte aan lezen is sterker dan soms wordt verondersteld. Dat werd heel duidelijk toen de bieb na de lockdown haar deuren weer opende. De klanten – waarvan een dame de bieb zelfs “een eerste levensbehoefte” noemde – kwamen voor boeken, maar ook voor een praatje. “He, hoe gaat het met jullie”, waren de meest gehoorde woorden tijdens die eerste dagen.
De mensen zijn blijven lezen en het is prachtig hoe creatief ze zijn om toch aan hun leesvoer te komen, want alle digitale oplossingen zijn lang niet voor iedereen geschikt. Lenen van de buurvrouw of een zus. Lezen wat er voorradig was.
“Ik heb thuis nog een hele stapel boeken, maar ik wil nu weer eens een leuk boek”, is een uitspraak die is blijven hangen. Men komt blijkbaar niet alleen naar de bieb om een boek te lenen, maar vooral ook om een boek uit te zoeken. Lezers op ideeën brengen, confronteren met andere boeken, dat is ook een heel belangrijke taak van de bibliotheek. Een lege e-reader moet gevuld worden!
Ik ben verknocht aan mijn e-reader. Toch geloof ik heilig in het belang van een bibliotheek voor haar lezers – en voor een gemeenschap. Daarom blijf ik er als vrijwilliger werkzaam. Zo kan ik mensen blijven helpen bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past. Maar ook helpen bij het vinden van een weg in een steeds digitaler wordende wereld. En wie weet kun je over een paar jaar naar de bieb komen om leuke titels uit te zoeken voor je e-reader. Een hybride bibliotheek waar je ook nog steeds een gewoon boek kan halen als je dat toch liever hebt.