Levende bermen

Tijdens mijn (post-)corona wandelingen, maar ook op de
fiets, kan ik met volle teugen genieten van de volle,
weelderige bermen. Een mooi voorbeeld is de strook
tussen het fietspad en de Dommelerdijk. Op het
eerste gezicht lijkt het een zooitje, maar als je iets
beter kijkt zie je een grote verscheidenheid aan
prachtige plantjes en bloemen (waar ik de namen niet
van ken). Met op de achtergrond het geluid van een
speurende bij. Langs andere wegen in ons buitengebied
staan de bermen uitbundig te pronken.
De laatste jaren is het besef doorgedrongen dat de
bermen een uitstekende plek zijn voor het versterken
van de biodiversiteit. Langs de A58 bij Zwolle kleuren
in de zomer de klaprozen de berm felrood. Door minder
en vooral anders te maaien – en door het maaisel direct
te verwijderen – krijgen andere planten de kans om te
groeien en te bloeien. En zo ontstaat een walhalla voor
vlinders en insecten. Niet alleen een plek om hun
noodzakelijke voedsel te vinden, maar ook plaats om
hun eitjes uit te laten komen. Bovendien vinden
bepaalde vogels hier een plekje om ongestoord te
nestelen. Voor de verkeersveiligheid worden op
bepaalde plekken de randen van de berm v
aker gemaaid. Terwijl de rest onaangeroerd blijft. Hier
kan alles ongestoord verder leven.
De gemeente Dalfsen zet vol in op deze vorm van
ecologisch bermbeheer en het resultaat mag er zijn.
Helaas heeft de natuur op sommige plekken meer tijd
nodig om te herstellen, maar die tijd krijgt het ook.
Het is voor een aantal mensen wel even wennen, want
zij zijn gewend aan nette, strakke stroken gras. En
sommige van hen zijn gewend om de gemeente een
beetje te helpen door zelf een deel van de berm mee
te nemen. Soms doorkruisen deze goede bedoelingen
het beleid van de gemeente. Wellicht dat iets meer
informatie van de gemeente over het aangepast beleid
hierbij kan helpen.
Op bepaalde plekken binnen onze gemeente heeft een
buurt of een straat een deel van de berm geadopteerd
en wordt samen met de Dalfser
buitendienstambtenaren de natuur een handje
geholpen. Soms worden de bermen ingezaaid. Maar
daar is het belangrijk dat vooral voor inheemseplanten
wordt gekozen, want ‘onze’ vlinders en insecten hebben
hier meer aan dan aan allerlei exoten. Deze zijn
weliswaar ook mooi, maar kunnen een veel minder grote
rol spelen in de noodzakelijke versterking van de
biodiversiteit. De mensen van de gemeente staan
welwillend tegenover particuliere initiatieven op dit
gebied.
Leve de bermen!
Ad Zwaga