Kopij aanleveren

Via onderstaand formulier kunt u een bericht insturen voor plaatsing in de Vechtanjer. Omdat de Vechtanjer voor het weekend naar de verspreider gaat en er tijd nodig is voor samenstellen en drukken, moeten berichten uiterlijk op dinsdagavond in de week voor verschijning binnen zijn. Houd bij het aanleveren rekening met het volgende:

  • Berichten in de Vechtanjer hebben altijd betrekking op Oudleusen.
  • De redactie houdt zich het recht voor de tekst in te korten. Er is niet altijd ruimte om lange artikelen te plaatsen. Houd teksten bij voorkeur kort en bondig en vermijd informatie die niet strikt noodzakelijk is.
  • Zorg dat het bericht duidelijk en volledig is: vermeld onderwerp, locatie, datum, tijdstip en eventueel betrokken (contact)personen. Geef waar mogelijk ook aan waar meer informatie te verkrijgen is of waar (indien van toepassing) mensen zich kunnen aanmelden.
  • Hou de tekst neutraal. Teksten met een duidelijke mening over een bepaald onderwerp worden alleen geplaatst als column, de reguliere nieuwsberichten zijn alleen bedoeld om feitelijke informatie weer te geven.
  • Neem geen teksten letterlijk over van andere nieuwsbronnen.

 

Bericht insturen