Juni 1970 – Dalfser Courant.

Juni 1970 – Dalfser Courant.Steile Oever te Oudleusen wordt Staatsnatuurreservaat.
rivier de Vecht over 2 á 3 jaar ‘schoon’.
Volgens dit bericht zal nog in 1970 de steile Oever (oude vechtarm te Oudleusen-de Stokte) een staatnatuurreservaat worden. Zodra Staatsbosbeheer dit gebied in beheer en onderhoud heeft overgenomen van Domeinen. Als de zaak rond is dan zal de Oudleuser oever en al wat daarbij behoort blijven zoals het nu is. Daarmee gaat een grote streep door de plannen die in voorbereiding waren om van dit gebied een prachtige visvijver te maken. Dit is nu van de baan. De oude Oever zal straks verboden terrein zijn voor sportvissers. Wel zal een beperkt aantal mensen een speciale visvergunning kunnen krijgen maar deze mensen krijgen dan meteen de zorg voor dit gebied. (Het melden van evt. verontreiniging, vuilnis enz.)
Burgemeester Volgers had dit allemaal verteld op de jaarvergadering van de hengelsportvereniging “De Brasem”. Dit visvijverplan behelsde onder meer het uitbaggeren van de gehele Vechtarm, dus behalve het middelste gedeelte ook het gedeelte aan de zuidoostzijde en het westelijk gedeelte. De verbindingssloot met de Vecht zou verbeterd worden zodat het water zou kunnen circuleren. Verder zouden er zes loopsteigers worden aangebracht van waaraf gevist zou kunnen worden en daarbij nog parkeerplaatsen enz.
Burgemeester uitte de verwachting dat de Vecht over 2á 3 jaar weer uitstekend viswater zou zijn. In het najaar is vervuiling door de aardappelfabrieken nog niet geheel uitgesloten. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de zuivering van het water.
(En dat zuiveren werd in die jaren goed ter hand genomen. De Vecht is nu al tientallen jaren een schone rivier waarin uitstekend gevist kan worden.)

Historische werkgroep Oudleusen.
Willie van Oenen.