Joepie, een nieuw kabinet

Hopelijk luistert de nieuwe regering beter naar onze
klimaat en anti corona maatregel protesten. Als we
klaar zijn met onze protesten hebben we mooi even
tijd om in het vliegtuig te stappen om een nieuwe
corona variant te importeren. Wat van ver komt is
goed.
Onze nieuwe regering gaat wat aan het huizen tekort
doen. Jammer voor de weidevogels. Want waar huizen
staan, met de benodigde wegen en straten kan een
weidevogel geen huisje bouwen. Vreemd genoeg wordt
dit nooit genoemd in de eenzijdige berichtgeving over
de weidevogelstand.
Toen ik nog in de landbouw werkzaam was hebben mijn
toenmalige collega’s en ik meerdere nesten gered.
Meer dan de mensen die langs de kant staan en er
alleen maar over praten. Ik heb meerdere nesten opzij
gelegd, het land bewerkt, het nest op de
oorspronkelijke plaats teruggelegd en de kievit ging
verder met broeden. Mooi gezicht en geeft een goed
gevoel. Totdat de witte kievitvreter (ooievaars) landt
en het nest leegvreet. Schijnbaar ook een mooi gezicht
want, het wordt niet gehinderd door enige kennis,
gefotografeerd door 5 langsfietsende toeristen.
Vreemd genoeg worden de beschermde natuurlijke
vijanden zelden of nooit genoemd. En dan hebben we
het alleen nog maar over de ooievaar. Weidevogels gaan
volgens mij liever niet op de grond van
natuurbeschermingsorganisaties zitten omdat het niet
op weide lijkt. Het aantal weidevogels zou moeten
toenemen want bovengenoemde organisaties krijgen
steeds meer grond.
Moeten we nou meer of minder postcodeloten kopen?
Een natuur geschetst door bovengenoemde
organisaties is onmogelijk omdat er inmiddels wat
teveel mensen op deze planeet wonen. Gelukkig zijn er
vrijwilligers gevonden die zich willen laten opvreten
door een wolf om dit doel toch te kunnen bereiken.
Wist u dat een wolf ook paardenvlees lust? Ik denk dat
ie zich in de Oostvaardersplassen prima thuis voelt. Als
ie alles opgevreten heeft gaan we hem bijvoeren met
vegetarische rookworst.
Martin Nijboer.