Jaarverslag VVN afd. Dalfsen

Ook VVN afd. Dalfsen heeft een Coronajaar achter de rug.

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Dalfsen geeft normaal gesproken in een jaarverslag een terugblik op het afgelopen jaar. De voorgenomen plannen van het afgelopen jaar zijn vastgelegd in een activiteitenplan, maar helaas hebben we maar weinig hiervan kunnen realiseren.
Door de Corona waar ons land bijna het hele jaar 2020 tot op vandaag de dag toe veel hinder van ondervindt, hebben we door alle beperkende maatregelen helaas weinig activiteiten kunnen uitvoeren. We hebben er daarom voor gekozen om i.p.v. een nagenoeg “leeg” jaarverslag te maken, dit keer de activiteiten in het persbericht te verwerken. We hopen dat het dit jaar weer de goede kant op mag gaan en we wat meer activiteiten kunnen uitvoeren al is dat op dit moment nog erg onzeker.
Belangrijke activiteiten voor de jeugd zoals de verschillende acties voor de basisschoolleerlingen, o.a. VOMOL, Fietstrainingen enz. zijn geen van alle doorgegaan, alleen de verkeersexamens theorie wel en de praktijk voor een deel. De praktijk kon echter niet op de gebruikelijke manier worden afgenomen, de scholen zelf hebben dit uitgevoerd op een alternatieve manier en de exacte cijfers van het aantal deelnemers zijn niet bekend.
Verder zijn de fietscontroles op alle scholen wel gedaan en een aantal scholen hebben ook Streetwise (verkeerstrainingen op maat voor alle groepen van de basisschool) nog kunnen doen.
Het Verkeerstheater (educatieve voorstelling voor kinderen van groep 1 t/m4) en LuisterIs (op basis van eigen ervaring jongeren bewust maken van de gevaren van de trein, voor de groepen 7 en 8) hebben maar 2 scholen aan mee kunnen doen.
De trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals de Opfriscursus Scootmobiel, Automobilist en Verkeersregels zijn ook allemaal afgelast, hetzelfde geldt voor de jaarlijkse Buurtactie.
Wel zijn er door VVN meer dan 36 artikelen met foto’s geplaats op DalfsenNet en is er door Harrie Kemper een prachtige verkeersquiz ontworpen, ook geplaatst op DalfsenNet en op onze eigen website.

Ondanks het niet uit kunnen voeren van veel activiteiten en verkeerseducatie hebben wij de aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen niet uit het oog verloren.
Onze adviserende rol in o.a. verkeersbesluiten is gewoon doorgegaan en meldingen m.b.t. bijvoorbeeld onveilig verkeersgedrag hebben we zo goed als mogelijk behandelt/advies in gegeven.
De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Helaas zijn de doelen, gesteld in de vooruitblik 2020 niet allemaal gehaald, maar we gaan met frisse moed 2021 in met een vooruitblik waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten op peil te houden. We blijven ons sterk maken voor toegankelijke, veilige routes voor kwetsbare verkeersdeelnemers en voor gedragsbeïnvloedingsprojecten. Schoolroutes en rotondes zullen we kritisch blijven volgen en scholen met verkeersouders waar nodig ondersteuning bieden. Tevens het project fietsen van scholieren naar en van Zwolle aandacht blijven geven en indien mogelijk versterken en ook de ontwikkelingen aan de N-wegen zullen we nauwgezet blijven volgen.

Tot slot spreken we de wens uit dat u met ons wilt meedenken als het gaat om de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral om de veiligheid van onze kinderen, onze ouderen en kwetsbare medeburgers.
Maak ons attent op onveilige situaties en spreek elkaar aan op onveilig verkeersgedrag. De verkeersveiligheid te verbeteren door te beginnen bij onszelf en waar nodig VVN afd. Dalfsen te informeren.

 

Namens het bestuur,

Evert Goldsteen, Janny Wienen,
voorzitter secretaris
evertgoldsteen@planet.nl janny.wienen@hotmail.com