Jaarvergadering Plaatselijk Belang Oudleusen 2022

Beste mensen, beste leden, binnenkort ontvangen jullie het jaarverslag over 2021 met de uitnodiging om 14 juni mee te doen. Het zijn bijzondere tijden geweest en ook de toekomst is onzeker maar samen willen we een koers uitzetten naar hoe we willen leven in en om Oudleusen.
14 juni 2022 in De Wiekelaar om 20.00 uur! Van harte welkom!
De gelegenheid om vragen te stellen over de dingen die we gedaan hebben voor Oudleusen en elkaar te informeren over de soms wel en soms niet behaalde resultaten; de gelegenheid om uit te spreken hoe we hopen verder te gaan met elkaar. We hopen op een mooie ontmoeting, dinsdagavond 14 juni vanaf 20.00 uur in De Wiekelaar