Informatieve avond privacywetgeving

Ook Plaatselijk Belang Oudleusen is zich bewust van persoonsgegevens. In het kader hiervan is een afvaardiging naar een informatieavond geweest.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren, zowel digitaal als in mappen. De verordening versterkt de positie van de betrokkenen. Bij het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze kunnen worden verwerkt met als doel het voeren van een goede financiële- en ledenadministratie en het bezoeken van de jarigen e.d. Uw gegevens zijn uitsluitend voor gebruik binnen Plaatselijk Belang Oudleusen en worden niet verstrekt aan derden.
Bij beëindiging van uw lidmaatschap zullen uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaard worden. Daarna worden deze verwijderd. Bij activiteiten, welke georganiseerd worden door Plaatselijk Belang Oudleusen, zullen foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op de site, tijdens de ledenvergadering of in ons boekje voor de ledenvergadering. Voor bezwaar van gebruikte foto’s kunt u contact opnemen met het secretariaat. Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verenigingen die meer willen weten over het AVG kunnen voor meer informatie kijken op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.