IJsclub “De Poel”.

Beste leden en donateurs,
Graag willen wij u informeren over de activiteiten van het seizoen 2019-
2020 via deze brief. Voor actuele informatie kunt u altijd op onze website
kijken; www.ijsclubdepoel.nl
Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering hebben Roelof Schiphorst, Alice van Tolij en Annet
Kragt aangegeven ermee op te houden na 12 jaar actief geweest te zijn in het
bestuur. We beseffen dat het moeilijk is om vervanging te zoeken in deze tijd,
maar we zijn op zoek naar drie personen die het zien zitten om wat te
kunnen betekenen voor de ijsclub.
Contributiebetaling
De contributie is ongewijzigd, dit blijft € 7,- voor een heel gezin en € 3,50
individueel.
De gele lidmaatschapskaartjes worden niet meer verspreid. Wij zijn in het
bezit van een actuele ledenlijst en zodra de ijsbaan open gaat zullen we deze
ophangen in de entree-wagen.
De contributie zal halverwege januari 2020 van uw bank-/girorekening
worden afgeschreven wanneer u ons hiervoor heeft gemachtigd.
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, stuur dan voor 31 december een e-
mail naar: info@ijsclubdepoel.nl of per post aan: A. Kragt, Hessenweg 46,
7722 SP te Dalfsen.
Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag: 14.30 tot 17.00 19.00 tot 21.30
Woensdag, vrijdag, zaterdag 13.30 tot 17.00 19.00 tot 21.30
Zondag 13.30 tot 17.00 ’s avonds gesloten
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Deze wet is in werking getreden op 25 mei 2018. Als ijsclub hebben wij hier