Idee voor duurzaamheidsambitie.

Om versnippering en aantasting van het mooie landschap tegen te gaan, opperde CDA Dalfsen een idee om grootschalige energieopwekking op één plek te centreren. “We balen van de postzegelplannetjes die elke keer opnieuw veel weerstand oproepen”, aldus raadslid Bert Ruitenberg.

De CDA’er lanceerde dit idee tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag. Ruitenberg wil dat onderzocht wordt of en waar er binnen onze gemeente een plek te vinden is, waar grootschalige energie opgewekt kan worden. Daarbij denkt de CDA-fractie aan een combinatie van zon en wind.
We willen versnippering en aantasting van ons mooie landschap tegen gaan. Het is van belang dat omwonenden voldoende gecompenseerd worden of zelfs in de gelegenheid worden gesteld te verhuizen.
“Deze grootschalige energieopwekking is nodig om daadwerkelijk stappen te zetten; er ligt een enorme uitdaging voor ons, als ik kijk naar waar we binnen een paar jaar moeten staan”, vervolgt Ruitenberg. “Daarnaast zullen aan bestaande gebouwen nog steeds energiemaatregelen moeten worden genomen, zoals zon op daken en energiebesparende maatregelen.”

De andere politieke partijen ontvingen het idee overwegend positief. Ook het College van B&W vond het een interessant idee en zal, zo mogelijk in december van dit jaar, hierop terugkomen.