Historie Oudleusen.

VELDWEG

De Veldweg heette in de dagen van de ontginning Veldsloot en het was de weg naar het veld (woeste grond) van Welsum. De Welsummerveldweg herinnert daar nog aan. Op oude kaarten wordt de Veldweg werd ook wel Vosserstouwe genoemd en de Stouwe werd Ommer Stouwe genoemd. Het was de grens tussen de marke van Leusen en de marke Roosengaarde waar Welsum bij hoorde. Het zal net als de Stouwe van oorsprong een grensslootje geweest zijn maar door de vervening moest ook hier waterafvoer plaats vinden. Dat ging naar het Westeinde waar de Grote Hermelen het verder afvoerde richting de Vecht bij Berkum. De Veldweg en de Stouwe zijn kaarsrechte wegen. De grenzen werden blijkbaar gewoon recht door de woeste gronden getrokken omdat toch alles gemeenschappelijk bezit was en er nog geen bebouwing en verkaveling was. Net als later in het Midden-Oosten en Afrika gebeurde met de grenzen in de grote woestijnen.

IKEA

Toen de vervening nog verder westwaarts ging moest er weer een kanaaltje gegraven worden naar het noorden en dat werd ook weer een dijk. In 1656 kwam de Nije Dijk, nu Nieuwendijk. Dit water, met weg ernaast, ging vanaf de Grote Hermelen (Westeinde) recht op de Lichtmis aan naar de Beentjesgraven. Zo kon de turf nu via de Hermelen en dit nieuwe kanaal recht op Hasselt aan. Vanaf Hasselt kon de turf dan via de Zuiderzee alle kanten op. Omdat de weg aansloot op de weg naar Rouveen moest er ook een brug komen bij de Lichtmis en zo ontstond daar toen al een knooppunt van (water) wegen. Maar de Nije Dijk bracht ook kansen voor betere wegverbinding vanuit Zwolle. Wilde men destijds van Zwolle naar Meppel dan moest men over Hasselt. Nu kon men via de Berkummerbrug en een stukje Westeinde, de Nieuwendijk op en dan zo via Rouveen, Staphorst naar Meppel. Mooi binnendoor. Dat dacht ook Bisschop van Galen uit Munster toen hij met zijn legers ons land binnenviel in 1665. Meteen werd een schans aangelegd bij de Lichtmis, de Bisschopsschans. Later werd er vanaf Berkum een kanaal gegraven naar de Lichtmis, het Lichtmiskanaal met weg ernaast. Zo kwam langzaam de A28 in beeld. We staan er niet bij stil als we bij IKEA zijn, dat dit allemaal is begonnen in de tijd dat de Leusener venen werden ontgonnen.