Het Rode Kruis zoekt collectanten

Het Rode Kruis is als noodhulporganisatie actief in het hele land. Ook in regio IJsselland zetten de vrijwilligers zich in bij ondersteuning van de zorg, voor het verspreiden van voedselpakketten en voor het vervoeren van zieken. Vrijwilligers bieden op diverse plaatsen ondersteuning en de hulp is in deze crisistijd belangrijker dan ooit. Een bijdrage leveren als vrijwilliger in de collecteweek is nu waardevoller dan ooit. De Rode Kruis collecteweek vindt plaats van 13 t/m 19 juni 2021. Er zijn collectanten en collectecoördinatoren nodig. Aanmelden kan op www.rodekruis.nl/collecte.