Het Mennenhuijs (2/3)

Laten we even bij Gerrit Mennen blijven. Zijn vader heette Arend, zoals uit informatie op ‘My Heritage’ blijkt. Gerrit Arends van het Mennenhuijs in Welsum werd geboren op 24 oktober 1697. Zijn ouders zijn Arend en Harmtien. Hij is getrouwd met Aaltien en zij hebben vijf kinderen: Arendjen, Harmtjen, Teunis, Jennegjen en Hermina.

In het r.k. doopregister vinden we aanvullende informatie. Op 9 februari 1714 wordt Jennigjen van Gerrit en Fenne uit Welsum geboren. Getuige is Hermtien, echtgenote van Arent uijt Mennehuijs.

Op 16 mei 1723 is Aaltien, Schut Arends vrouw in Welsum getuige bij de geboorte van Evertien, dochter van de familie Uijtzetter in Ankum. En op 25 mei getuigt Aaltien van Geert in Schut Arendshuijs in Welsum bij een andere geboorte.

Op 8 februari 1736 wordt Hermjen Jansen geboren. De ouders zijn Jan Arents van ’t Mennenhuis en Stephenjen Gerrits in Welsum. Getuige: Aaltjen Teunis, echtgenote van Mennen Gerrit. Op 30 oktober 1745 wordt geboren Hermina, dochter van Gerrit Arents en Aaltje Teunisse van ’t Mennenhuijs in Welsum, getuige Wilmina Teunissen.

Dan het r.k. trouwregister. Op 1 oktober 1772 trouwen Mine Gerrits van ’t Mennenhuijs uit Welsum en Jan Gerrits van ’t Dammans in Lenthe. Op 13 november 1803 trouwt Hermina Wilms an Mennen met Lucas Gerrits Habers uit Vilsteren. Of deze Hermina Wilms en Mine Gerrits dezelfde persoon zijn of niet is onduidelijk. In de volkstelling van 1795 staat te lezen: Willem Gerrits, boer op ’t Menne en Hermina Willems. ‘In totaal negen menschen’.

Op Schut Arents woont Roelof Hendriks, met echtgenote Willempjen Jansen,  ‘agt menschen’. Op ’t Brootsnijders keuterij woont Stephenjen Gerrrit, weduwe van wijlen Jan Arents. Het erf Broodsnijders ligt pal noordelijk van het Mennenhuis. Op Broekhaar, nog iets noordelijker, wonen Albert Willemsen en Aaltjen Hendriksen Arents.

De vuurstedenregisters geven vaak ook meer inzicht.  Het register van 1675 vermeldt ‘Gerrit Arends op ’t Uijtzetters Erve’ , waarvan Van Ittersum (Gerner) eigenaar is. Op het Nutshuis zit Nuts Hendrik, eigenaar de Stad Zwolle.

Op de lijst komt ook de Kleijne Geerts voor, aangegeven als ‘woest’, zonder vuurstede. Bij de volkstelling van 1795 woont daar Jan Gerrits. Kleijne Geerts wordt dan Luttenqueering genoemd. Het betreft in feite Klein Wiggherink, dat eveneens als Groot Wiggherink aan Gerner toebehoorde. Klein Wiggherink lag waar nu de familie Mol woont.

Het register uit 1682 vermeldt ‘Schutten Geerts, eigenaar heren Gerner’.  Op Brootsnijders, eveneens toebehorend aan Van Ittersum (Gerner), woont Derck Harmsen.

Uit een en ander blijkt wel dat de heren van Gerner hier heer en meester waren, waardoor pachters gemakkelijk van de ene naar de andere boerderij konden verhuizen.

Historische werkgroep Oudleusen