Hessenweg

Dalfser Courant september 1970
In de jaarvergadering van Plaatselijk Belang van 26 september 1970 kon weer een flink aantal leden worden begroet. Ook nu kwam weer de problematiek met de onverlichte Hessenweg aan de orde. In een brief van Rijkswaterstaat werd gemeld dat een maximum snelheid op de weg naar hun mening niet nodig was (!) Er was sprake van de komst van fietspaden langs de weg die een breedte van 3,50 meter kregen. Mocht het langzame verkeer op de hoofdrijbaan een grote last worden, dan werden ze omgebouwd tot parallelwegen. Er zou een plan gemaakt worden voor verlichting van de hoofdrijbaan in de bocht Oudleusen en de gemeente Dalfsen leverde een plan aan voor verlichting van de Parallelweg. Gevraagd was om ook lichtpunten te plaatsen bij alle uitwegen op de Hessenweg. Dhr. Klarenbeek van de gemeente dacht dat het storend zou zijn voor de weggebruikers op de Hessenweg. Bovendien verwachtte hij dat binnen afzienbare tijd toch niet meer op alle zijwegen afgeslagen zou mogen worden. Waar dat wel zou mogen, kon dan waarschijnlijk wel een lichtpunt worden geplaatst. De ANWB bewegwijzering zou zo geplaatst worden dat verkeer van en naar Nieuwleusen via de Dommelerdijk zou gaan. Geen maximum snelheid op de Hessenweg in 1970 dus. Dat hebben we geweten. Jarenlang werd de Hessenweg de dodenweg genoemd Veel bewoners langs de Hessenweg waren er ongewild getuige van en maakten mee dat er gewonden bij hen werden binnengedragen. Pas toen er wel een maximum snelheid kwam nam het aantal slachtoffers sterk af.

Historische werkgroep Oudleusen.
Willie van Oenen.