Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 27 januari tot 1 februari 2020 vond in Oudleusen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft in Oudleusen € 297,72 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting