Grote verloting Wiekelaar uitgesteld

Gezien het feit dat de coronabesmettingen weer oplopen en de overheid de maatregelen per dinsdag 3 november 2020 weer verder heeft aangescherpt, heeft de bazarcommissie zich samen met het bestuur van de Wiekelaar genoodzaakt gezien, de grote verloting die dit jaar georganiseerd zou gaan worden ter vervanging van de jaarlijkse bazar, te annuleren. Met name de veiligheid van de vrijwilligers zou onder druk komen te staan en de trekking van de loten zou niet kunnen plaatsvinden op de manier zoals de bazarcommissie voor ogen had. De bazarcommissie vindt het heel erg jammer om dit besluit te moeten nemen maar ziet geen andere mogelijkheid. De verwachting is dat het dit jaar niet meer mogelijk zal zijn om deze verloting plaats te laten vinden. In het nieuwe jaar wordt opnieuw bekeken wanneer deze verloting zal worden georganiseerd want , ‘wat in het vat zit, verzuurt niet…!’.