Geen jaarvergadering ijsclub de Poel.

Ivm de huidige situatie (COVID-19) zal er dit jaar geen jaarvergadering van de ijsclub zijn.
Wel komt het bestuur 5 oktober bij elkaar omdat er een aantal bestuursleden aftreden.
Aftredend zijn Roelof Schiphorst, Annet Kragt en Alice van Tolij.
We hebben Patrick Bisschop, Yvonne van Geenhuizen en Mirjam Boudewijn bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot 4 oktober bij voorzitter Ard Brasjen.
Mochten er leden zijn die punten hebben die wij dienen te bespreken dan kunnen deze gestuurd worden naar info@ijsclubdepoel.nl