Fundament

Op moment van schrijven is het zo’n twee
maand geleden dat de schop in de grond ging
voor het bijgebouw van de Kerk in Oudleusen
en werd de fundering gelegd.
Bij het bouwen van een huis of gebouw is het
belangrijk dat het fundament stevig is en op
stevige grond staat, alles rust uiteindelijk
hierop. En ook wanneer het klaar is, is het
prettig dat er een bepaalde basis aanwezig is,
zoals een vloer, gordijnen …. Vul zelf maar in.
Een stevig fundament en een goede basis,
zoeken wij dat ook niet in ons leven, in de
mensen om ons heen, in ons geloof, in de
kerk, in God, in Jezus of in het hogere. Iets of
iemand waarop je altijd terug kan vallen, een
rotsvast vertrouwen dat je altijd terug kan
naar die basis. Ook al (of misschien wel juist)
lijkt je leven een grote puinhoop, ergens diep
van binnen weet je van die basis, die
onvoorwaardelijke Liefde, een God die je wil
opvangen, wanneer het niet lukt. Zoals een
arend haar jongen opvangt, maar die ook
graag met je meevliegt, wanneer het je wel
voor de wind gaat.
Dat stevige fundament, die Rots, die is er al
en de basis, die mag je zelf leggen met het
lezen uit Gods woord en met mensen die je
ontmoet. Ouders, vrienden, voorbijgangers,
opa’s en oma’s, dorpsgenoten, pastores.
Allemaal kunnen ze helpen met het leggen van
Vervolg fundament
die basis, een basis waarop je altijd terug kan vallen.
Je leven krijgt een stevig fundament wanneer Jezus
Christus de basis van je bestaan is. Je wordt deel van
Gods gezin en hij geeft je zijn Geest om vanuit te leven.
In de praktijk van alledag kan je fundament heel anders
voelen: wankel, kwetsbaar. Misschien heb je zorgen om
je gezondheid, je relatie, je kinderen, je werk, de
wereld… noem maar op. Laat je dan bemoedigen door
de onwankelbare waarheid dat God je leven omarmt en
draagt door Jezus Christus. (2 Koritiers 1: 21Het is
God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons
allen heeft gezalfd, 22heeft gewaarmerkt als zijn
eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.)
ela verwoordt dit heel mooi in een lied: Jezus is de
Rots. Hierbij een couplet uit dit lied.
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Dat is wat ik u, wat ik jou toewens: vaste grond, een
stevig Fundament en een goede Basis.
Hermy Bredewold