Film!

Er hebben zich al mensen opgegeven voor de filmopnames op 22 januari bij
de kerk. ’s Middags vanaf half twee is iedereen welkom in de Wiekelaar.
In 1952 bij de bouw van de kerk was Oudleusen nog een echte agrarische
gemeenschap. Bijna iedereen had wel vee. Langs de Hessenweg stonden de
huizen en verder was er nog geen kern. De kerk is ook gewoon in het
weiland gebouwd iets ten oosten van de boerderij  ‘De Dennekamp” van de
fam. Toerse die daar toen nog stond en die later is afgebroken en
verplaatst naar de Slagweg. In die tijd, vlak na de oorlog, ging men in
Oudleusen enthousiast aan de gang en werden veel verenigingen opgericht.
Iets waar we nu nog steeds de vruchten van plukken. Mooi om een beeld
uit die tijd vast te leggen. Veel figuranten zijn welkom. Wie nog vragen
heeft of zich wil opgeven kan dat op onderstaand adres.

Willie van Oenen 471242

henk.v.oenen@planet.nl