Film DNA Oudleusen

De plannen die er zijn over het maken van een documentaire/film over
de agrarische geschiedenis van Oudleusen krijgen de komend tijd
gestalte. Daarbij zal ook en beroep gedaan worden op de inwoners van
Oudleusen om figurant te zijn. De film gaat terug naar de eerste boeren
in ons gebied, zo’n 5000 jaar geleden tot de tijd van nu. De laatste
delen gaan over de ontginningen ten noorden van de Hessenweg en het
ontstaan van de kern Oudleusen. De nieuwbouw ontstond vooral na de bouw
van de kerk in 1952. Het plan is om daar op 22 januari opnames te maken
bij de kerk en daar zijn figuranten voor nodig. Een groep mensen van
alle leeftijden die gekleed zijn naar de mode alhier in 1952. Goed om
alvast over na te denken. De komende tijd volgt er nadere informatie.

Namens de Historische werkgroep

Willie van Oenen