Expositie in de Wiekelaar

Vrijdag 4 mei is de nieuwe expositie over de tweede wereldoorlog in het bovenzaaltje van de Wiekelaar geopend. Na de dodenherdenking om 15:00
uur, die goed bezocht werd, gingen de aanwezigen samen met het echtpaar Jolliffe uit Engeland naar de Wiekelaar voor een kopje koffie of thee.
Trevor Jolliffe opende de expositie waarna iedereen de kans kreeg om de bijeengebrachte spullen uit de tweede wereldoorlog te bekijken. Deze
expositie zal in mei en juni te bezichtigen zijn tijdens de openingstijden van de Wiekelaar. In de zomermaanden is er geen expositie, maar in september wordt weer een nieuwe start gemaakt.